AGDER TEATERLABORATORIUM
tilbake
Agder Teaterlaboratorium (2016—>)

Agder Teaterlaboratorium er en nordisk plattform for scenekunstfaglig forskning. Kunstnere fra ulike fagfelt og bakgrunner samles to uker i Agder. De bor sammen og skaper et midlertidig kollektiv, mens de i felleskap undersøker en kunstnerisk metode som ender med en åpen visning. Prosjektet drives av en gruppe enkeltstående scenekunstnere med mål om å skape nye former for samarbeid og metoder for eksperimentering.

VIL DU VÆRE MED?
Hvert år sender vi ut en utlysning etter deltakere for årets teaterlaboratorium. Følg med på facebook eller ta kontakt med oss på teaterlab@agdernyeteater.no for å få tilsendt utlysningen på mail.