AGDER NYE TEATER
tilbake
SHERE (2023)

Arbeidet “Shere” (tidligere “Forsterkning”) startet gjennom et forprosjekt i 2019 med et ønske om å finne/konstruere en kunststrategi for å møte samtidens stabilitetskollaps. I en tid med en overveldende informasjonsstrøm og et kunstfelt som - i alle fall tidvis - forsvarer seg med en etterklang av postmodernismens formidlingsverktøy, gjenstår kroppen for meg som et sjeldent håndgripelig og konkret rom for mellommenneskelige møter. Jeg er interessert i å bruke den øyblikksbundne intensiteten som den utøvende kroppen innehar som det eneste utgangspunktet/innholdet/materialet for et scenekunstverk, og ellers rydde eller sette opp støtteverk i resten av arbeidet for å høyne verdien på og krystallisere denne intensiteten. Om arbeidet med “Shere” kan kokes ned til ett spørsmål er det kanskje; i en visningskontekst - hva jobber en utøver med når den jobber?

Visninger av verket pares opp med en samtale med en lokal utøver fra stedet verket besøker. Samtalen vil ikke dreie seg eksplisitt om verket, men er ment å være en faglig behandling av spørsmål verket beskjeftiger seg med, med utgangspunkt i praksisen til Sebastian Biong og gjesten han inviterer inn. Sånn sett er det et ønske at prosjektet også kan bli en plattform for kunnskapsutvikling om det utøvende faget.

Forestillinger:

Kristiansand: SØaR Festivalen 2021
Arendal: Den fantastiske barnekunstfestivalen 2022
Oslo: 9.-12. Mai 2023 på Scenehuset
Kristiansand: Ravnedans 2023

Produksjon, idé, koreografi, utøvelse: Sebastian Biong

––