AGDER NYE TEATER
tilbake
How little is enough? (2022)

Årets laboratorium ledes av scenekunstner Steinunn Knúts-Önnudóttir.

Steinunn vil kombinere sitt PHD-prosjekt ved Lund Universitet med laboratoriet. Hennes forskning kretser rundt metodeutvikling med avsett i teaterets transformative potensiale. I kjernen av hennes forskningsplan er et ønske om å utvikle teatret som en motkraft til destruktive, materialistiske tendenser i samfunnet og som en katalysator for en ny undersøkelse av livsverdier.

Laboratoriet finner sted fra 07. august - 21. august i Arendal, Norge. Hvis du vil vite mer om årets lab og hvordan søke kan du følge denne linken.

I laboratoriet stiller vi spørsmålet How little is enough? som springbrett inn i undersøkelsen av nye ekspanderende former og praksiser for scenekunst!

How little is Enough to create meaningful encounters?
How Little is Enough to create moment of genuine exchange?
How Little is Enough to create a performative experience that can trigger transformation?
How Little is Enough to make magic?

What is already here? Who is already here? Whom do we want to invite? What is welcomed? How do we work with unexpected narratives in the moment of encounter?
How do we keep an encounter open but still defined?
How can we tap into the creative energy of the invited? How can we sustain our own creative energy?


Støttet av Arendal kommune.